Безкоштовна Доставка з Укрпошта

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
проведення рекламної акції «БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА З УКРПОШТА»
(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно) 

Організатор Акції

ФОП Мигаль Віталій Романович , адреса: 79002, м. Львів вул. Величковського буд. 30, код ЄДРПОУ: 3241805197

Логістичний Партнер Акції

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА",

адреса:  01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

код ЄДРПОУ: 21560045

1. Термінологія Акції. Загальні умови

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА З УКРПОШТА» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором для збільшення кількості активних користувачів, а також збільшення обсягу продажів послуг Організатора, збільшення рівня безпечності угод користувачів;

Заохочення - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови виконання останніми  Правил Акції;

Територія проведення Акції територія України, за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів і фактичної можливості діяльності Організатора Акції, Партнера, Платіжного партнера, Логістичного партнера на зазначеній території, через глобальну мережу Інтернет засобами сайту www.sweetkeys.shop з урахуванням особливостей мережі Інтернет;

Учасник Акції - особа, що виконала всі необхідні дії для участі в Акції відповідно до Офіційних правил Акції;

Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://sweetkeys.shop/

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Логістичний партнер Акції організовує пересилання відправлень у відповідності до Договору про надання АТ «Укрпошта» послуг із пересилання відправлень «Укрпошта Експрес», що розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua/dohovir-pro-nadannia-posluh-za-propozytsiieiu-ofertoiu, Порядком пересилання відправлень «Укрпошта Експрес», що розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://www.ukrposhta.ua/doc/ukrposhta-ekspres/Poryadok_nadannya_poslugy_Ukrposhta_Expres_01.07.2020.pdf.  Логістичний Партнер Акції має право самостійно змінювати умови зазначених документів шляхом розміщення змінених документів за зазначеними у цьому пункті Правил посиланнями у мережі Інтернет.

1.4. Перевезення відправлень в межах дії Акції здійснюється Логістичним партнером Акції між складами, перелік яких вказано в мережі Інтернет на корпоративному сайті Логістичного партнера, за типом доставки «до складу».

1.5. Логістичний Партнер не є організатором (співорганізатором) чи виконавцем Акції, та надає послуги з пересилання відправлень у відповідності до умов укладеного договору з Організатором та договору з Учасником Акції. 

2. Період проведення Акції

2.1. Загальний період проведення Акції: з 8:00 години «09» травня 2023 року по «31» травня 2023 року (включно).

2.3. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, Території проведення Акції, умов Акції, за умови оприлюднення таких змін на Сайті Акції, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін.

3. Заохочення Акції

3.1. Заохоченням Акції є право Учасника Акції, за умови виконання останнім умов участі у Акції, отримати від Організатора безкоштовне пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» за типом доставки «до складу»  на умовах, визначених Офіційними правилами Акції.

3.2. Виконуючи Умови участі в Акції Учасник погоджується із Правилами та зобов’язується їх виконувати. Невиконання Умов участі в Акції чи Правил унеможливлює участь в Акції.

3.3. Додаткові послуги Логістичного Партнера Акції оплачуються Учасником Акції самостійно у випадку замовлення таких послуг.

3.4. Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови. Заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора чи Логістичного Партнера та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації грошовими коштами.

3.5. Заохочення діє виключно в межах проведення Акції згідно Правил та не може бути використане Учасниками Акції для замовлення послуг Організатора чи Логістичного партнера поза умов Акції.

4. Умови здобуття права на отримання Заохочень

4.1. До участі в Акції допускаються фізичні особи, що наділені необхідним об’ємом дієздатності. Щоб стати Учасником Акції, необхідно:

4.1.1. Бути зареєстрованим користувачем Інтернет-сервісу «https://sweetkeys.shop/», або ж зареєструватись в якості користувача зазначеного Інтернет-сервісу;

4.1.2. Акція діє на всі оплачені замовлення (онлайн оплата, оплата на банківську карту).

4.1.3. Ознайомитися з Договором про надання АТ «Укрпошта» послуг із пересилання відправлень «Укрпошта Експрес», Порядком пересилання відправлень «Укрпошта Експрес».

4.1.4. Протягом Терміну проведення Акції скористатись послугою «Доставка Укрпошта» Організатора Акції, здійснивши необхідні дії на сервісі https://sweetkeys.shop/, в якості покупця, обравши в якості опції доставки Логістичного партнера (опція - Укрпошта).

4.4. Обмеження у наданні Заохочень.

4.4.1. Оголошена вартість відправлення не повинна перевищувати 24 799 (двадцять чотири тисячі сімсот дев’яносто дев’ять) гривень;

4.4.2. Будь-який вимір відправлення не повинен перевищувати 70 см.; 

4.4.3. Гранична маса відправлення не повинна перевищувати 30 кг (включно).

4.4.4. Замовлення з післяплатою.

4.5. Логістичний Партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції у разі порушення останнім п. 4.4. Правил чи невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил.

4.6. Організатор та Логістичний Партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочень.

5. Заключні положення

5.1. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором Акції впродовж всього Періоду проведення Акції. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

5.2. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції, і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з документами, перелік яких визначено в 1.3. Правил.

5.3. Організатор має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

5.4. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись до служби підтримки https://sweetkeys.shop/ за допомогою форми зворотного зв’язку, або за телефоном 097-14-88-993 з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 18:00. 

5.5. Логістичний партнер та будь-які його афілійовані особи не беруть участі у Акції, наданні Заохочення, та не несуть відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або потенційних учасників Акції до Організатора, щодо проведення Акції та виконання Правил.

6. Терміни відправки / доставки

6.1. Відправки замовлень відбуваються на протязі 2 робочих дні (субота-неділя вихідні).

6.2. Орієнтовні терміни доставки від 1 до 5 робочих дні

6.3. Організатор не несе відповідальності за терміни доставки Логістичного партнера - Укрпошта